ԳՅՈւԼԱԳԱՐԱԿ համայնք

ԳՅՈւԼԱԳԱՐԱԿ համայնք

Գյուլագարակ համայնք

Համայնքում ներառված են Գյուլագարակ, Կուրթան, Վարդաբլուր, Ամրակից, Գարգառ, Հոբարձի, Պուշկինո բնակավայրերը։

Լոռու մարզ, գ․Գյուլագարակ, 1910