ԿԱՊ

Ձորագյուղի համայնքապետարան
Լոռու մարզ, Գ. Ձորագյուղ
+374-77-213407
Դսեղի համայնքապետարան
Գյուղ Դսեղ, հրապարակ, 1
+374-93-504392
Դեբետի համայնքապետարան
Լոռու մարզ, Գ․ Դեբետ
+374-322-68055
Վահագնի համայնքապետարան
Լոռու մարզ, Գ. Վահագնի
+374-322-69537
Լոռի Բերդ համայնքի հասցեն
Լոռու մարզ, գ.Լոռի Բերդ, 1901
+374-256-21475
Գլուլագարակ համայնքի հասցեն
Լոռու մարզ, գ․Գյուլագարակ, 1910
+374-256-62167
կոնտակտային ձև
Պարտադիր դաշտ
Պարտադիր դաշտ db.wrong_email
Պարտադիր դաշտ
Պարտադիր դաշտ
կցել ֆայլը կցել ֆայլը