21 May 2020

Դսեղի բրենդինգը

Դսեղի բրենդինգը

Ցանկացած բնակավայրը ավելին է քան պարզապես նրա ֆիզիկական սահմանները: Յուրաքանչյուրն ունի իր աշխույժ բնավորությունը, սովորույթներն ու ապրելակերպը, իրեն հատուկ բնությունը, գույներն ու մարդիկ... այդ ամենի համակցումը ներկայացվում է բրեդնինգի տեսքով։

Դսեղ համայնքի բրենդինգը՝ այստեղ